Integrale massage

Integrale massage is een massage waarin de mens in zijn totaliteit wordt gezien. Dat houdt in dat ik naast het fysieke aspect ook aandacht heb voor het mentale, spirituele en emotionele aspect. Zij beïnvloeden elkaar en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het is een diepgaande massage die tot diepe ontspanning en bewustwording leidt.

Ziekten en lichamelijke ongemakken zijn niet op zichzelf staande verschijnselen. Het zijn signalen die bewust of onbewust in jou om aandacht vragen om de balans tussen lichaam, hoofd en hart te herstellen.

Soms vergeet je te luisteren naar wat je lichaam je heeft te vertellen. Iets ligt je bijvoorbeeld zwaar op de maag. Je lichaam voelen is belangrijk, want dan weet je of je gespannen of ontspannen bent. Het lichaam is in staat gedachten, gevoelens en ervaringen vast te houden. De signalen maken je bewust om op zoek te gaan naar de oorzaak van je klachten en zichtbaar/voelbaar te maken waar jouw behoefte ligt. Het geeft je inzicht hoe je met jezelf omgaat, hoe je in het leven staat. Door je hier bewust van te worden kan de balans zich herstellen. Spanningen lossen op of verminderen. Pijn wordt minder of verdwijnt, de energie stroomt weer.